»Machines»Tuin & park machines»Onderhouds advies

Onderhouds advies

Grasmaaier onderhouden

Je staat er niet vaak bij stil, maar een grasmaaier is onmisbaar. Zorg er daarom voor dat je jouw grasmaaier nooit hoeft te missen en voorkom schade door een regelmatig preventief onderhoud. Hoe je dat doet? Zo.

Materiaal / Gereedschap:

 • Handschoenen
 • Harde nylonborstel
 • Doek
 • Olie
 • Zoete vijl (veel tandjes per inch)
 • Dop- of steeksleutel
 • Slijpmolen
 • Schroevendraaier

Stap 1: algemeen nazicht

 • Na iedere maaibeurt moeten het chassis, de bedieningselementen en de wielen worden schoongemaakt met een harde nylonborstel en een doek. Vervolgens ga je na of bepaalde delen niet moeten worden ingevet of geolied. Controleer ook zorgvuldig de bevestiging van alle schroeven: een niet goed bevestigde motor kan zware schade veroorzaken.
 • Vooraleer je hieraan begint, denk aan je veiligheid. Wacht tot het mes volledig stilstaat, haal bij een elektrisch model de stekker uit het stopcontact, en trek handschoenen aan. Bij grasmaaiers op benzine laat je de motor voldoende afkoelen en maak je de bougiekabel los, zodat de machine niet plots kan aanslaan als je bijvoorbeeld aan het mes draait.
 • Op het einde van het maaiseizoen, na de laatste maaibeurt, maak je de benzinetank volledig leeg.

Stap 2: olie

 • Bij een nieuwe grasmaaimachine met een viertaktmotor ververs je de olie na 5 werkuren. Nadien moet dat gebeuren om de 20 à 25 werkuren.
 • Bij een oudere grasmachine controleer je het oliepeil vóór iedere maaibeurt. Indien je de motor laat draaien met te weinig of helemaal geen olie, is de schade onherstelbaar.

Stap 3: benzine

 • Gebruik nooit een restje benzine van vorig jaar. Loodvrije benzine reageert met zuurstof uit de lucht, en ondergaat binnen 4 à 8 weken een ontbindingsproces. Tank dus steeds kleine hoeveelheden benzine in een zuivere jerrycan. Voor machines met een katalysator gebruik je uitsluitend loodvrije benzine. Anders kan je het startmechanisme onherstelbaar beschadigen.
 • Heb je maar heel weinig benzine nodig voor één seizoen gazon maaien, gebruik dan een 'Fuel Fresh'-product. Als je dit product toevoegt aan bijvoorbeeld 5 liter benzine, dan blijft deze benzine zo'n 2 jaar bruikbaar.

Stap 4: maaimessen

 • Het maaimes moet regelmatig worden bijgevijld met een zoete vijl (met veel tandjes per inch). Is het mes ernstig beschadigd, slijp het dan bij. Maak de bevestigingsmoer van het mes los met een dop- of steeksleutel, houd het mes onder een hoek van 45° ten opzichte van een slijpmolen, en geef een mooie, rechte snee.
 • Het maaimes moet ook nauwkeurig worden uitgebalanceerd. Een maaimes uit balans veroorzaakt immers trillingen die kunnen leiden tot vroegtijdige slijtage van de motor. De balans van een mes controleer je door het te 'wegen' op een schroevendraaier. Helt het mes naar één kant over, dan moet je die kant nog wat bijslijpen.

Stap 5: luchtfilter

 • Als je de luchtfilter niet regelmatig reinigt, verliest de motor vermogen, begint hij sterk te roken, en slaat de bougie zwart uit. Verwijder het deksel van de motor en neem de filter uit zijn compartiment. Een papieren luchtfilter blaas je gewoon uit. Een filter in mousse spoel je in een bad met benzine. Knijp de filter daarna droog en doordrenk hem met een lepel nieuwe olie. Vervolgens druk je op de filter, zodat de olie zich goed verspreidt. Reinig het filtercompartiment en plaats de filter en het deksel terug op hun plaats.